Strona główna

Firma VECOPAK Przemysław Źródlewski realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VECOPAK dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy VECOPAK poprzez zwiększenie jej

potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w

działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie znacząco ulepszonego produktu.

Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I

strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowych, innowacji procesowej oraz

innowacji marketingowej i organizacyjnej. W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy

proces projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania

designem. Firma jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania.

Planowane efekty:

1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz

wprowadzeniu nowych produktów i zmian w procesie ich produkcji.

2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.

3. Dotarcie do nowych grup odbiorców.

4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.

5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych

Wartość projektu 5 753 079,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 999 910,00 PLN

 

Produkujemy folie i wyroby foliowe z tworzyw LDPE i HDPE w postaci:

 • Worki na śmieci na rolce
 •  Worki na śmieci z taśma ściągająca
 •  Worki na śmieci proste (cięte- pakiety)
 •  Worki na śmieci z uszami- sinus
 •  Worki do segregacji z nadrukiem
 •  Worki zapachowe
 •  Worki biodegradowalne
 •  Worki do kuwet – KITTY
 • Worków do zastosowań przemysłowych do pakowania np. śrub, akcesoriów meblowych itp.
 • Taśmy
 • Rękaw
 • Rękaw z zakładka
 • Rękaw z dwiema zakładkami
 • Półrękaw
 • Półrękaw z zakładka

Dodatkowe funkcjonalności produkowanej przez nas folii (opcjonalnie):

 •  dowolny kolor
 •  nadruk
 •  ognioodporność
 •  antystatyczny
 •  absorpcja UV
 •  termokurczliwość
 •  adhezja

Rozmiary produkowanych przez nas folii:

 •  Taśma i rękaw bez zakładek – od 200 mm do 1250 mm
 •  Rękaw z zakładkami – od 200 mm do 1540 mm

Produkowane folie wykonujemy z polietylenu LDPE (w grubości od 18μm) i HDPE (w grubości od 8μm), zarówno z tworzyw pierwotnych jak i wtórnych (re granulatu).

Komentowanie jest wyłączone.