0
Twój koszyk

PROJEKT UE

Firma VECOPAK Przemysław Źródlewski realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VECOPAK dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy VECOPAK poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie znacząco ulepszonego produktu.

Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowych, innowacji procesowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej. W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy proces projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania designem. Firma jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania.

PLANOWANE EFEKTY

  1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowych produktów i zmian w procesie ich produkcji.
  2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
  3. Dotarcie do nowych grup odbiorców.
  4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
  5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 753 079 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 999 910 PLN

PROJEKT UE